Välkommen till Envikens fiskvårdsområdesförening!

 

I Envikens fiskevårdsområde finns ett flertal strömmande vatten, t ex Tängerströmmen och Lambornsån, där det årligen planteras ut ca 150 kg fångstfärdig Öring. Även Harr förekommer. Flera bäckar med Bäcköring. Största sjön är Balungen med Abborre, Gädda, Sik och Öring.